top of page

Издаване на свидетелство за съдимост

Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Канада, може  да подаде  молба и да получи  свидетелство за съдимост чрез Консулската служба на Република България в Торонто или Отава. Свидетелството за съдимост се издава от Министерство на правосъдието на български език и се получава в посолството по електронен път.

 

Необходими документи


Българските граждани:

- Заявление по образец;

- Лична карта в оригинал (копие не е необходимо);

- Декларация за идентичност на имената (в случай, че има промяна на имената).

Чужди граждани:

- Заявление по образец попълнено на български език;

- Паспорт в оригинал;

- Декларация за идентичност на имената (в случай, че има промяна на имената);
- Акт за раждане преведен на български език;

- Личен номер.

(Ако лицето не владее български език се насърчава да използва услугите на сертифициран преводач)

За издаване на свидетелство за съдимост се събира такса в размер на 20 кан. дол..

Свидетелството за съдимост се издава в срок до 7 дни.

Ако лицето желае издаване на свидетелство за съдимост с „Апостил“, таксата е 24 кан. дол..

В този случай, обаче, получаването му в посолството отнема няколко месеца, тъй като трябва да бъде изпратено в оригинал. Лицето доплаща и услуга изпращане на свидетелството с DHL 44.70 евра по сметка на DHL.

Срокът на валидност на свидетелството за съдимост е 6 месеца.

 

Образец на молба за издаване на свидетелство за съдимост можете да намерите ТУК.

bottom of page