top of page

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Уважаеми сънародници,

На 1 януари 2018 г. Република България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за първи път след присъединяването си към Съюза през 2007 г. Това е както висока чест, така и голяма отговорност за страната ни. В продължение на шест месеца България ще бъде основен двигател в процесите и работата на ЕС. Под знака на Председателството се разкриват и качествено нови възможности за популяризиране на България и Европейския съюз в Канада. В качеството си на задгранично представителство с десетилетна история Генералното консулство на Република България в Торонто заема своето място в споделения дневен ред и поема водещата роля в съответните формати за консулско сътрудничество и обмен на дипломатическите представителства на държавите членки на ЕС в Торонто. Превръща се в основна отправна точка за взаимодействие с отделните канадски власти и институции на провинциално и местно равнище. ГК-Торонто ще бъде в основата на редица културно-образователни, политически, търговско-икономически и протоколни събития, сред които и поредица от тематични форуми под егидата на генералните консули от ЕС в Торонто (EU Talks) – дискусии, посветени на актуални за Съюза и Българското председателство въпроси.

В сътрудничество с посолството на Република България в Отава, българската общност, канадските власти, дипломатическия корпус, неправителствения сектор и др. ГК-Торонто ще продължи да работи за по-нататъшното задълбочаване на отношенията с Канада в двустранен и трансатлантически план. Неслучайно за мото на Българското председателство на Съвета на ЕС е избрано „Съединението прави силата“. Това е девизът, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател. Ще работим за единство както между страните-членки, така и между европейските институции. Европа утре ще бъда такава, каквато я направим днес. Днес е времето да изградим един по-силен, по-сигурен и солидарен Европейски съюз. Гражданите на България и на ЕС очакват от нас да намерим конкретни решения на конкретни проблеми. Българското председателство ще работи по прозрачен начин, отворено към всички европейски партньори, и най-вече – към всички европейски граждани.

На тези принципи се уповава и ГК-Торонто в разнообразната си дейност. С оглед на характерните особености и закономерности на канадска земя Българското председателство на Съвета на ЕС предполага нови форми на взаимодействие и сътрудничество. Ключово място в този процес заема българската общност отвъд океана, благодарение на която сме свидетели на все по-разпознаваемо утвърждаване и разширяване на българското етнокултурно пространство в Канада. В условията на солидарност и взаимопомощ Генералното консулство на Република България в Торонто остава в готовност да съдейства и подпомага – в обхвата на своите правомощия и компетенции – разнородни инициативи на сънародниците ни в Канада, посветени не само на Българското председателство на Съвета на ЕС, но и на ценностите, които то олицетворява.

 

Подробна информация за дейността на ГК-Торонто в този смисъл ще бъде публикувана редовно на интернет страницата на задграничното представителство на адрес: http://www.bgconsultoronto.info/.

 

Материали, мултимедия и информация за хода на Българското председателство можете да откриете на специално създадения за целта интернет портал: https://eu2018bg.bg/.

 

Драги българи,

Позволете ми в заключение от името на ГК-Торонто, както и лично от свое име, да Ви пожелая много здраве и щастие през Новата година. Нека 2018 г. донесе на Вас и близките Ви много радост и удовлетворение, светли емоции и домашен уют!

 

Петър Крайчев

Генерален консул

на Република България в Торонто, Канада

bottom of page