top of page

Начало на учебната 2018/2019 година в района на Голямо Торонто

На 15 и 16 септември 2018 г. в района на Голямо Торонто се проведоха тържества по повод откриването на новата 2018/2019 учебна година. Редом с множеството български организации, класове и училища с преподаване на български език, култура, история и традиции, две са вече училищата в района на най-големия канадски град с подкрепа по ПМС № 90/29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина.

За учебната 2018/2019 г. в списъка на училищата, утвърден със Заповед № РД 09-469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, и подпомагани от МОН по ПМС № 90 са Българското неделно училище „Канев“ при БИПЦ „Св. Димитър“ в Брамптън с ръководител г-жа Стамена Димова и Българското съботно-неделно училище „Родолюбче“ при Центъра за българско образование и култура в Торонто „Родолюбие“ под ръководството на г-жа Мая Василиева. Общо шест са вече филиалите на двете училища, обхващащи градовете Торонто, Брамптън, Мисисага, Вон, Етобико и Ниагара Фолс.

В допълнение към адаптираните учебни програми са предвидени и редица други занимания и кръжоци, в това число български традиции и обичаи, музика, спорт, народно пеене и танци и др. Началото на учебната година в Торонто по традиция бе уважено от родители, ученици и учители, представители на българската общност и духовенство, генералното консулство на Република България в Торонто в лицето на генералния консул Петър Крайчев и консула Десислава Атанасова и др.

Kaneff_School.jpg
Rodolyubche.jpg

Тест

Българско съботно-неделно училище "Родолюбче"                                            Българско неделно училище "Канев"

 

Текст и снимки: ГК-Торонто

bottom of page