top of page

Избори за членове на Европейския парламент от Република България

(извадка от отделни нормативни текстове с отношение към изборите в Канада)

Със свой указ президентът на Република България Румен Радев насрочи за 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. В духа на чл. 22, ал. 2 от Изборния кодекс на Република България отправяме покана за съдействие към организациите на българските граждани в Канада за подпомагане дейността по подготовката и организацията на изборите съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК с отношение към изборите извън страната.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

По силата на чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс на Република България избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство.

1. Посолство на Република България в Отава

325 Stewart St, Ottawa, ON K1N 6K5, Canada

2. Генерално консулство на Република България в Торонто

65 Overlea Blvd, Suite 230, Toronto, ON M4H 1P1, Canada

ПРАВО ДА ИЗБИРАТ

 

- Съгласно чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

- РЕШЕНИЕ № 15-ЕП на Централната избирателна комисия от 27.03.2019 г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. (на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 11, ал. 1, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110 и чл. 350, §1, т. 2, буква „а“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия):

8. Всеки български гражданин, който има право да избира при изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (30 април 2019 г.) чрез писмено заявление по образец (приложение от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия

8.1. Право да избират членове на Европейския парламент от Република България по т. 7 имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8.2. „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИЯ ИЗВЪН СТРАНАТА – срок до 30 април 2019 г.

 

***

 

Пълните текстове на цитираните по-горе нормативни документи и изчерпателна информация за изборите за членове на Европейския парламент от Република България са публикувани на интернет страниците на:

 

  • Министерство на външните работи на Република България - https://www.mfa.bg/

  • Централна избирателна комисия – Избори за членове на Европейския парламент 2019 – https://www.cik.bg/bg/ep2019

bottom of page