top of page

Възстановяване на редовния прием на граждани в консулската служба в Генералното консулство на Република България в Торонто

Уважаеми сънародници,

Считано от 19 май 2020 г., консулската служба при Генералното консулство на Република България в Торонто възобнови своята работа по обслужване на граждани, с приемно време от 09:30 ч. до 12:30 ч. всеки работен ден.

Предвид усложнената ситуация около разпространението на COVID-19 и необходимостта от прилагане на специални санитарно-хигиенни мерки, молим гражданите преди да планират посещение в представителството за получаване на консулска услуга, да се запознаят и да спазват следните правила:

 

Консулската служба ще приема и обслужва ЕДИНСТВЕНО ГРАЖДАНИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ ДАТА И ЧАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ. Заявители на консулски услуги без записани дата и час няма да могат да бъдат обслужени, освен ако в рамките на приемното време не останат свободни часове. Не се допуска струпването на граждани пред приемното помещение на консулската служба, като лицата със записани дата и час следва да се явят не по-рано от 10 минути преди уговореното време.

ДАТА И ЧАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИСВАТ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: https://www.bgconsultoronto.info/

Моля заявителите на услуги предварително да подготвят своите документи: при услуга за издаване на български личен документ – да свалят, принтират и попълнят предварително заявлението за издаване на лична карта/паспорт/СУМПС. Следва да се  носят всички изискуеми документи, съпътстващи подаването на заявление за български личен документ. Заплащането на дължимите такси се извършва, без изключение, само безкасово, с карта чрез POS-терминал.

 

При заявка за извършване на нотариална заверка, лицата се умоляват предварително да са попълнили съответните пълномощни/декларации, като дата и подпис се полагат пред консулското длъжностно лице.

 

Заявителите, които не са попълнили предварително своите документи и се наложи да ги попълват на място в приемната на консулската       служба, ще бъдат обслужени след следващия записал се заявител на услуга.

 

С оглед спазване на санитарно-хигиенните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 в приемната на консулската служба ще бъдат допускани ДО ДВАМА ЗАЯВИТЕЛИ, като това не важи за членовете на едно семейство, които могат да останат в помещението. В приемната се допускат само лицата, които са преки заявители на консулските услуги. Всички лица, които придружават заявител на консулска услуга, следва да го изчакат извън помещенията на консулската служба. Няма да бъдат допускани граждани, които има кашлица, хрема, настинка и други симптоми на вирусна инфекция.

 

Заявителите следва да посещават консулската служба със съответните лични предпазни средства – маски и ръкавици. При липса на маска, носът и устата трябва да бъдат покрити по подходящ начин, например с шал или кърпа.

 

Предвидените по-горе мерки ще останат в сила до окончателното решаване на проблема с разпространението на COVID-19.

 

Генералното консулство на Република България в Торонто се извинява предварително за причиненото неудобство във връзка с приетите мерки с цел опазване на здравето на служителите и обслужваните граждани и моли за Вашето разбиране и съдействие. Призоваваме всички посетители да бъдат отговорни не само към собственото си здраве, но и към здравето на околните и да отложат идването си в генералното консулство в случай, че не се чувстват добре или ако те, или някой от близките им, са диагностицирани с COVID-19. 

bottom of page