top of page

Информация за удължаване на разрешения престой в Канада в контекста на извънредната ситуация около разпространението на COVID-19

Уважаеми сънародници,

Във връзка с постъпилите запитвания от наши сънародници дали е възможно да се просрочи разрешеният престой на територията на Канада на основание създалата се извънредна ситуация около разпространението на COVID-19 и предвид големия брой отменени полети, бе отправено официално запитване до канадските компетентни органи относно възможностите за продължаване на престоя на българските граждани, които пребивават легално на територията на Канада.

Съгласно получения отговор, на този етап съществува възможност за удължаване на срока на престой, като за целта лицата следва да подадат искането си онлайн, преди изтичане на срока на разрешения престой.


Онлайн заявление можете да намерите на следната интернет-страница: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html

Обща информация: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-special-measures.html

Важно е да се знае, че докато трае процедурата по разглеждане на направеното искане за продължаване на срока на престой, лицето се третира като законно пребиваващо на територията на Канада.

С уважение,


Посолство - Отава

Генерално консулство - Торонто

bottom of page