top of page

Годишна среща „Българска традиционна култура и народно творчество“ в ГК-Торонто

Meeting_Traditions_16022019.jpg

На 16 февруари 2019 г. в Генералното консулство на Република България в Торонто се проведе поредна Годишна среща на ръководителите на сдружения и формации, работещи за съхраняването, развитието и популяризирането на българската традиционна култура и народно творчество в Канада. Утвърденият ежегоден формат с домакин ГК-Торонто протича с участието и последователния принос на разнородни сдружения и организации на българската общност в консулския окръг на генералното консулство и отвъд него. Форматът на своеобразния форум на българщината през 2019 г. бе разширен с участието на ръководителите на български неделни училища и български класове от района на Голямо Торонто, които – посредством кръжоци и извънкласни дейности – работят за утвърждаване на българските традиции и народни обичаи. За първи път чрез теле-мост Торонто-Ванкувър в срещата участва и Българо-Канадското дружество в Британска Колумбия със своя представител и отговорник за връзките с обществеността г-н Владимир Нейков.

Първо участие във форума взе и г-жа Нели Илиева, ръководител на фолклорния ансамбъл „Хопа Тропа Иха-ха“ от Китчънър, Онтарио.

С благодарност за участието и подкрепата генералният консул Петър Крайчев и консулът Десислава Атанасова приветстваха в задграничното представителство (по реда на изказванията): г-н Владимир Нейков, Българо-Канадско дружество в Британска Колумбия; проф. Ирина Маркова, ръководител на Хор за българско народно пеене „От Извора“; г-жа Радиана Козарева, ръководител на  Училището за български обичаи, традиции, история и фолклор „Българче“; г-жа Жени Попова, ръководител на Детската академия на познанието „Родна стряха“; г-жа Стамена Димова, директор на Българското неделно училище „Канев“ при БИПЦ „Св. Димитър“ в Брамптън; г-жа Мая Василиева, директор на Съботно-неделно училище „Родолюбче“ към Центъра за българско образование и култура „Родолюбие“; г-жа Анастасия Върбанова, основател на Balkanto Ltd.; г-жа Нели Илиева, ръководител на фолклорния ансамбъл „Хопа тропа Иха-ха“; г-жа Гергана Спасова, ръководител на ансамбъл за народни танци „На Хорото“; г-жа Регина Попмаркова, ръководител на български клас към TDSB Milne Valley Middle School; г-жа Цветанка Величкова, радио „Български глас“.

Подробно бе представена дейността на всяка от участващите в срещата организации. Осъществени бяха ценни контакти с потенциал за съвместни проекти и сътрудничество в перспектива. Обсъдени бяха основни предизвикателства пред функционирането на утвърдените структури на българската общност в Канада, както и възможностите за тяхното преодоляване. Сред акцентите в дискусията се открои необходимостта от изграждането на единен общностен център за култура, в който българските сдружения да намерят прием и условия за по-нататъшно задълбочаване на дейността си. Обсъдени бяха възможните форми на придобиване на сграда или помещение за нуждите на културно-образователните формации, чиято родолюбива дейност непрекъснато се разширява и обогатява. Предмет на дискусията бе и евентуалното присъединяване на отделните организации към дадена обединителна структура с цел консолидиране на усилията и по ефективна работа както с институциите в България, така и с властите на местно, провинциално и федерално равнище в Канада.

Споделени бяха опит и добри практики за сътрудничество и подкрепа по линия на ПМС № 90/29.05.2018 г. за български неделни училища в чужбина и програмата на Министерството на образованието и науката „Роден език и култура зад граница“. По предложение на ГК-Торонто – с оглед по-нататъшното утвърждаване и разширяване на годишната среща, както и за осигуряване на приемственост – на срещата бе определен и общностен координатор – г-жа Анастасия Върбанова, основател на Balkanto Ltd. – с чиято организационна подкрепа ГК-Торонто ще продължи да работи за по-разпознаваемо, всеобхватно и целенасочено популяризиране и утвърждаване на българската традиционна култура, народно творчество и обичаи в Канада.

bottom of page