top of page

Със Заповед  на здравния министър на Република България се въвежда изискване за представяне на негативен PCR тест за всички пътници, влизащи на територията на България от Канада

Със Заповед на здравния министър на Република България проф. Костадин Ангелов се въвежда изискване за  представяне на негативен PCR тест за всички пътници, които влизат на територията на Република България от Канада, включително и за българските граждани. Изискването влиза в сила от 29 януари 2021 г., петък.

1.jpg

Според Заповедта всички лица, на които е разрешено влизането в страната, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.


Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.


С целия текст на Заповедта можете да се запознаете на следния адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-50-26-01-2021.pdf

bottom of page