top of page

ИЗБОРИ 2017 - Благодарим Ви!

Уважаеми сънародници, колеги, организации на българската общност, доброволци, СМО на български език и много други спомоществователи, ангажирани с подготовката и организацията на Избори 2017 в окръга на ГК-Торонто,

 

Позволете ми от името на генералното консулство на Република България в Торонто, както и от свое име, да Ви благодаря за помощта и подкрепата в процеса на подготовка и осъществяване на парламентарния вот на 26 март 2017 г. в окръга на ГК-Торонто.

Изборите зад граница неизменно са съпътствани от редица трудности и предизвикателства. Организацията на вота се обуславя както от законодателството на Република България, така и от нормите на приемащата страна. Винаги сме били изправени пред множество ограничения във времето и пространството, а обширният окръг на ГК-Торонто предполага изключително стройна организация и дисциплина за успешно провеждане на всеки един избор. И отново – в основата на всичко бяхте именно Вие – сънародниците ни в чужбина, структурите на българската общност по места, средствата за масово осведомяване, доброволците, гласоподавателите и всеки един българин – без изключение – съпричастен към проблематиката, особеностите, трудностите и реализацията на начинанието Избори.

След над два месеца подготовка, консултации, обсъждания и ежедневна кореспонденция между нас, във всяка от избирателните секции в окръга на ГК-Торонто в изборния ден неуморно работихте Вие. Това споделих с Вас през 2016 г., това споделям сега и ще продължавам да твърдя и в бъдеще, че Вие посрещахте с „Добър ден!” сънародниците ни по места. Вие информирахте, проверявахте, вписвахте, удостоверявахте и в заключение осигурявахте възможността всички ние да упражним конституционното си право на глас. Уверявам Ви, че споделям, разбирам и съпреживявам както напрежението и отговорността, така и умората и натоварването. В хода на този сложен процес обаче ние не бяхме сами.

В непрестанна наша подкрепа работиха стотици наши сънародници както в Канада, така и в България – съвкупност от структури, звена, дирекции, ведомства, институции; посолството на Република България в Отава; сформираната в МВнР работна група „Избори 2017”; териториалната ни дирекция „Америка” на МВнР; експертите от ЦИК и временните комуникационни постове; дежурните екипи; командированите от ЦУ на МВнР служители за обезпечаване на съставите на СИК в окръга на ГК-Торонто и много други.

Работихме заедно в дух на взаимопомощ и разбиране; на търпение и толерантност; заедно – организатори и гласоподаватели, за което искрено Ви благодаря!

Изборите през 2017 г. отведоха сънародниците ни в центровете на общността, ангажирани с подготовката и провеждането на вота. Използвам възможността да изразя признателност към нашите домакини и организатори в отделните населени места – българската източноправославна църква „Св. Димитър” в Брамптън и г-н Игнат Канев, почетен консул на Република България в Мисисага; Българо-канадското дружество в Британска Колумбия, Ванкувър; Българското дружество в Калгари, Албърта; председателите, зам.-председателите, секретарите и членовете на СИК от българската общност, множеството доброволци, средствата за масово осведомяване на български език и всички съмишленици, които под една или друга форма подпомагаха и бяха съпричастни към организацията на изборите.

По традиция се надявам, че не съм пропуснал никого в израза си на благодарност. Желая на всички Ви здраве, пълноценна почивка и всичко най-добро!

 

Петър Крайчев

Генерален консул на Република България в Торонто, Канада

bottom of page