top of page

РЕШЕНИЕ на ЦИК № 3460-ПВР/НР от 09.09.2016

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

ІV. Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

6. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

6.1. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Консулската служба на ГК-Торонто ще бъде затворена в изборния ден (неделя)!

Подаването на заявления за български лични документи е възможно единствено в редовното приемно време на ГК-Торонто - всеки работен ден (понеделник-петък) от 9:30 до 12:30 ч.

bottom of page