top of page

Среща на генералния консул Петър Крайчев с почитаемия Норман Милър

март

2019 г.

На 18 март 2019 г. генералният консул Петър Крайчев разговаря с почитаемия Норман Милър, парламентарен помощник на премиера на провинция Онтарио Дъг Форд в качеството му на министър по междуправителствените въпроси. Работната среща бе посветена на актуалното състояние на двустранните отношения и потенциалните нови възможности за практическо задълбочаване на диалога в области на споделен интерес до края на 2019 г.

image.png
bottom of page