Получаване на издадените български лични документи в ГК-Торонто

Срокът за издаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на новите лични документи, предходните следва да бъдат върнати в консулската служба.

Бързата услуга за издаване на лични документи е до 60 дни. Документите се доставят до консулската служба чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. За целта следва допълнително да бъдат заплатени 37,77 евро по банкова сметка на DHL.

 

Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал. Повече информация може да прочетете в раздел DHL

Consulate General of the Republic of Bulgaria in

Toronto,Canada

65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1

2016 by Consulate General Of the Republic of Bulgaria in Toronto - PGK - Proudly created to serve the Bulgarian communities home and abroad.